Retour

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Ja, je kunt één of meerdere stukken van je bestelling gratis terugsturen binnen de 4 weken na ontvangst ervan. Wij betalen de retourkosten. Hiervoor moet je de instructies op het bijgeleverde retourformulier volgen. Je kan je pakketje terugsturen via een BPost.

Om je pakje gratis retour te zenden gebruik je de bij levering mee geleverde retourlabel.

Sticker retour

Je kan je pakket om elk postpunt van Bpost binnen brengen.

Hoe betaalt Kaboink een retour terug?

Als je een retour doet via Bpost is de terugbetaling afhankelijk  van de gekozen betaalmethode. De terugstorting van je aankoop bedrag zal automatisch gebeuren via de betaalmethode die je hebt gekozen bij het bestellen van het pakje (MasterCard, Visa of Maestro).

Uiteraard moet het artiken dat je terug stuurt voldoen aan ons "Retour beleid" dat integraal deel uitmaakt van onze Algeme voorwaarden.

6. Retourbeleid: Zie algemene voorwaarden

6.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 11) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikt en onbeschadigde toestand verkeren
zonder opgave van redenen binnen 4 weken na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen
voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.


Een retourzending via BPost, hoe werkt dat?

De artiken die je retour wenst te zenden moeten in de originele verpakken zitten. Vul het retourdocument in en steek het bij de artikelen die je terugstuurt. Het label dat je terugvindt op het retourdocument moet je over het verzendlabel plakken.

Daarna breng je je pakketje naar BPost om het te verzenden naar Kaboink.